Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo Hạt Xã Đoài
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phanxicô Xaviê Hoàng Sỹ Hướng
Sở hạt: Giáo xứ chính tòa Xã Đoài

+
GIÁO HẠT CHÍNH TÒA XÃ ĐOÀIGiáo xứ Xã Đoài


Giáo xứ Bố Sơn


Giáo xứ Bùi Ngọa

 
Giáo xứ Đồng Sơn

 
Giáo xứ Làng Nam

 
Giáo xứ Ngọc Liễn

 
Giáo xứ Thượng Lộc

 
Giáo xứ Trang Nứa

 URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1639

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net