Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Kỳ Anh
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phêrô Hoàng Biên Cương
Sở hạt: Giáo xứ Kỳ Anh

GIÁO HẠT KỲ ANH

TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách, hưu

1

Kỳ Anh
(Sở Hạt)

Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
(039) 865.735

Phêrô Hoàng Biên Cương


2

Dũ Yên

Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
039.226.826

F.X. Phan Khánh Dư SDB 


3

Dũ Lộc

Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
039.227.234

Giuse Trần Thuật

 

4

Dũ Thành

Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 

Antôn Trần Quốc Toản

 

5

Đông Yên

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
039.216.909
 

Antôn Đậu Thanh Minh

 

6

Quý Hoà

Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh(039) 865.919
 

Phêrô Phan Văn Đồng

 

7

Xuân Sơn

Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
039.216.825
 

Gioan B. Cao Đình Hải

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1631

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net